Friday, August 19, 2011

yiğitler silkinip ata bininceKalkan paralana, zırhlar deline

kanlı gömlek koç yiğide don olur.